Brush Holder for Hitachi External Fan Alternator

Brush Holder Assembly Replacing Hitachi L150-73301 - 74044003
Item #:74044003
Your Price:$24.99
Quantity:

Product Description

Brush Holder Specs

Includes 2 x 73042403 Brushes

Replaces

Hitachi L150-73301, Nissan, Infiniti 23135-Q4601, Other 150-44002

Unit #s

Hitachi GD205008-E, GD206512-C, L150-43151, L150-63151, L160-43151, LR120-15, LR120-15C, LR135-74, LR135-74B, LR135-86, LR135-86C, LR135-86F, LR135-95, LR135-95B, LR135-95BN, LR135-95BR, LR150-136, LR150-136B, LR150-136C, LR150-136E, LR150-43151, LR150-98, LR150-98B, LR150-99, LR150-99B, LR155-20, LR155-20B, LR155-25, LR160-116, LR160-130, LR160-138, LR160-170, LR160-40, LR160-51, LR160-55, LR160-74, LR160-75, LR160-77, LR160-78, LR160-78B, LR170-14, LR170-18, LR220-23
Other: 12105, 12107, 12108, 12114, 12115, 14255, 14301, 14303, 14665, 14745, 22224
Brush Holder Assembly Replacing Hitachi L150-73301 - 74044003 Hitachi GD205008-E, GD206512-C, L150-43151, L150-63151, L160-43151, LR120-15, LR120-15C, LR135-74, LR135-74B, LR135-86, LR135-86C, LR135-86F, LR135-95, LR135-95B, LR135-95BN, LR135-95BR, LR150-136, LR150-136B, LR150-136C, LR150-136E, LR150-43151, LR150-98, LR150-98B, LR150-99, LR150-99B, LR155-20, LR155-20B, LR155-25, LR160-116, LR160-130, LR160-138, LR160-170, LR160-40, LR160-51, LR160-55, LR160-74, LR160-75, LR160-77, LR160-78, LR160-78B, LR170-14, LR170-18, LR220-23